دانشگاه جامع علمی کاربردی
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
  • photo_2018-05-22_00-05-12
  • photo_2018-05-26_01-27-00
  • photo_2018-05-26_01-28-26
css slider by WOWSlider.com v5.4

اخبار دانشگاه

دروس ارائه شده جهت انتخاب واحد ترم تابستان 97-98 دروس ارائه شده ترم تابستان
آخرین مهلت ویرایش انتخاب واحد در ترم بهمن 97-98 آخرین مهلت ویرایش انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 از مورخ 97/12/09 لغایت 97/12/16 می باشد. دانشجویان به صورت حضوری جهت ویرایش انتخاب واحد به آموزش مراجعه نمایند. **** با توجه به اینکه مسئولیت رعایت همینیاز و پیشنیاز دروس بر عهده دانشجو می باشد،در صورت عدم رعایت این مسئله در انتخاب واحد ترم جاری ، جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در زمان فارغ التحصیلی در مهلت های تعیین شده به آموزش مراجعه نمایید.
دروس ارائه شده جهت انتخاب واحد ترم بهمن 97 لیست دروس ارائه شده جهت ترم بهمن 97 به شرح فایلهای پیوست درصورت پرشدن کلاسها و یا ارائه نشدن درس صرفا به صورت حضوری درخواست کتبی خود را تا تاریخ 18بهمن ماه به آموزش تحویل دهید.
قوانین و مقررات انتخاب واحد لطفا قبل از انتخاب واحد، مطالعه شود.
زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 (بهمن 97) زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 به شرح زیر اعلام می گردد. دانشجویان محترم طبق زمانبندی اعلام شده مجاز به انتخاب واحد می باشند
حذف تک درس اضطراری آخرین مهلت درخواست حذف تک درس اضطراری 97/10/10 می باشد. دانشجویان گرامی پس از دریافت فرم از تایپ و تکثیر ، قبل از اتمام مهلت فوق فرم را به صورت تکمیل شده به آموزش ارائه دهند. به درخواستهای واصله پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهدشد.

درباره ما ...

با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری در سال 1328 به دانشكده پزشكی ، نخستین گام در راه تاسیس سومین دانشگاه ایران در شهر مقدس مشهد برداشته شد. در سال 1334 با صدور مجوز دیگری دانشكده ادبیات با پنج رشته جداگانه تاسیس یافت . با گسترش آموزش عالی در كشور به ترتیب دانشكده معقول و منقول (كه بعدأبه الهیات تغییر نام یافت ) دانشكده علوم ، دانشكده دندانپزشكی ، دوره شبانه ، دانشكده علوم دارویی و تغذیه ، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشكده كشاورزی ، دانشكده مهندسی ، مؤسسه بینایی سنجی ، دبیرستان دانشگاه و مركز تعلیمات به مجموعه دانشگاه مشهد كه ازسال 1353 به دانشگاه فردوسی تغییر نام یافته بود افزوده شد . دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد در افق چشم انداز 10 ساله خود یكی از دو دانشگاه برتر جامع كشور در تولید علم، نظریه ‌پردازی و توسعه فناوری، برخوردار از جایگاه معتبر در بین 10 دانشگاه اول جهان اسلام و در شمار 500 دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسلامی- ایرانی قرار گیرد.
آدرس دانشگاه : مشهد ،بلوار بعثت تقاطع ناصر خسرو ، پلاک 69 مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 38454100 - 051 دورنگار : 38440060 - 051