دانشگاه جامع علمی کاربردی
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
 • تماس با ما
  آدرس مرکز : مشهد - بلوار بعثت- تقاطع ناصر خسرو. پلاک 69
  مرکز علمی- کاربردی مدیریت صنعتی خراسان رضوی

  شماره تماس مرکز :   108- 38454100

  دورنگار : 38440060

  داخلی ریاست مرکز: 356

  داخلی های آموزش:  345 ،344 ،353

  داخلی امورکلاسها :  333

  داخلی امور مالی: 354-375

  داخلی واحد کامپیوتر : 348

  داخلی واحد کتابخانه:  383آدرس دانشگاه : مشهد ،بلوار بعثت تقاطع ناصر خسرو ، پلاک 69 مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 38454100 - 051 دورنگار : 38440060 - 051