دانشگاه جامع علمی کاربردی
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
 • تماس با ما
  آدرس مرکز : مشهد - بلوار بعثت- تقاطع ناصر خسرو. پلاک 69
  مرکز علمی- کاربردی مدیریت صنعتی خراسان رضوی

  شماره تماس مرکز :   108- 38454100

  دورنگار : 38440060

  داخلی ریاست مرکز: 356

  داخلی های آموزش:  345 ،344 ،353

  داخلی امورکلاسها :  333

  داخلی امور مالی: 354-375

  داخلی واحد کامپیوتر : 348

  داخلی واحد کتابخانه:  383آدرس دانشگاه : مشهد - ابتدای بلوار ناصر خسرو - سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 051 - 38427489 دورنگار : 051 - 38427489