دانشگاه جامع علمی کاربردی
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
اخبار و اطلاعیه ها > بازگشت

 تا      

رویداد ها      مدیر سایت       یکشنبه 27 خرداد 1397 ساعت 3:19

دروس هماهنگی با استاد

دانشجویانی که درس را به صورت هماهنگی با استاد انتخاب واحد نموده اند،در صورت عدم شرکت در جلسه امتحان در تاریخ ثبت شده در سامانه هم آوا ، وضعیت درس غیبت در جلسه امتحان خواهد بود.رویداد ها      مدیر سایت       چهار شنبه 23 خرداد 1397 ساعت 2:39
رویداد ها      مدیر سایت       سه شنبه 22 خرداد 1397 ساعت 4:3
رویداد ها      مدیر سایت       سه شنبه 22 خرداد 1397 ساعت 4:3

لیست امتحانات ترم دوم سال تحصیلی 96-97

امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97رویداد ها      مدیر سایت       سه شنبه 22 خرداد 1397 ساعت 2:52
رویداد ها      مدیر سایت       شنبه 5 خرداد 1397 ساعت 14:3
رویداد ها      مدیر سایت       شنبه 5 خرداد 1397 ساعت 14:1
رویداد ها      مدیر سایت       شنبه 5 خرداد 1397 ساعت 13:57
رویداد ها      مدیر سایت       شنبه 5 خرداد 1397 ساعت 11:39
رویداد ها      مدیر سایت       شنبه 5 خرداد 1397 ساعت 11:38
آدرس دانشگاه : مشهد - ابتدای بلوار ناصر خسرو - سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 051 - 38427489 دورنگار : 051 - 38427489