مجموعه قوانین انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96


مجموعه قوانین انتخاب واحد
دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت 4:33 AM
تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96


تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96
چهارشنبه 6 دی 1396 ساعت 2:59 AM
پیش ثبت نام دانشجویان در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در نیمسال دوم 97-96


پیش ثبت نام دانشجویان در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در نیمسال دوم 97-96
چهارشنبه 6 دی 1396 ساعت 2:56 AM
کسری مدارک پرونده دانشجویان ورودی مهر 1394


دانشجویان گرامی ورودی مهر 1394 باید در اسرع وقت نسبت به تکمیل کسری مدارک پرونده تحصیلی خود بر اساس لیستهای پیوست اقدام نمایند. در صورت عدم تکمیل کسری پرونده، بروز هر گونه مشکل در روند فارغ التحصیلی بر عهده شخص دانشجو می باشد.
آموزش 24/02/1396
یکشنبه 24 ارديبهشت 1396 ساعت 02:27 ب.ظ
لیسـت کتـابهای فـروشی مـوجود در کتابخانه دانشگاه


دوشنبه 18 بهمن 1395 ساعت 02:28 ب.ظ