دانشگاه جامع علمی کاربردی
سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
رویداد ها دوشنبه 5 شهریور 1397 ساعت 2:14

دانشجویان مشروط ترم بهمن 96-97

دانشجویانی که در ترم بهمن 96-97 مشروط شده و معدل کمتر از 12 کسب کرده اند، در ترم مهر 97-98 تنها مجاز به انتخاب 14 واحد می باشند. در صورت انتخاب واحد بیش از حد مجاز، مسئولیت عواقب آن بر عده شخص دانشجو بوده و این مرکز مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت مشوطی در یک ترم دیگر ، دانشجو اخراج خواهد شد.


منبع:   تعداد بازدید : 163 نوشته شده توسط: مدیر سایت

کلمات کلیدی: 


بازگشت

آدرس دانشگاه : مشهد ،بلوار بعثت تقاطع ناصر خسرو ، پلاک 69 مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی
تلفن تماس : 38454100 - 051 دورنگار : 38440060 - 051