Untitled 
   
ÌÓÊÌæí ßÊÇÈ åÇ æ ÇíÇä äÇãå åÇ

ÌÓÊÌæí ÏÑ: 

ÌÓÊÌæí äÇã ßÊÇÈ:   


äÇãäæíÓäÏåãÊÑÌãÓÇá
مديريت خريد و سفارشهاي خارجيگنابادي ، محمود-1375
مديريت خريد و سفارشهاي خارجيگنابادي ، محمود-1375
مهارتهاي لازم براي مؤفقيت در مديريتگيبسون ، مارسيرشيدي نيك ،امير1377
مهارتهاي لازم براي مؤفقيت در مديريتگيبسون ، مارسيرشيدي نيك ،امير1377
اقتصاد مكتب پوليفريد من ‌‌‍، ميلتونتقوي، مهدي ؛ مدركيان ، حسن1375
اقتصاد مكتب پوليفريد من ‌‌‍، ميلتونتقوي، مهدي ؛ مدركيان ، حسن1375
سازماندهي : پنج الگوي كارسازمينتزبرگ ، هنريفقيهي، ابوالحسن؛ وزيري سابقي ، حسين1373
سازماندهي : پنج الگوي كارسازمينتزبرگ ، هنريفقيهي، ابوالحسن؛ وزيري سابقي ، حسين1373
مديريت استرسبلانچارد ، كنترمضاني ، بهزاد1376
مديريت استرسبلانچارد ، كنترمضاني ، بهزاد1376
سيستمهاي اطلاعاتي در تئوري و عمل ج 1برچ ، جان . ج ؛ گرادنيتزكي ، گريغيبي ، منوچهر1371
سيستمهاي اطلاعاتي در تئوري و عمل ج 1برچ ، جان . ج ؛ گرادنيتزكي ، گريغيبي ، منوچهر1371
سيستمهاي اطلاعاتي در تئوري و عمل ج 2برچ ، جان . ج ؛ گرادنيتزكي ، گريغيبي ، منوچهر1371
سيستمهاي اطلاعاتي در تئوري و عمل ج 2برچ ، جان . ج ؛ گرادنيتزكي ، گريغيبي ، منوچهر1371
كنترل آماري فرايندمهربان ، رضا 1376
كنترل آماري فرايندمهربان ، رضا 1376
اصول حسابداري 1هورن گرن ، چارلز( و ديگران )نوروش ، ايرج ؛ كرمي ، غلامرضا1377
اصول حسابداري 1هورن گرن ، چارلز( و ديگران )نوروش ، ايرج ؛ كرمي ، غلامرضا1377
اصول حسابداري 2نوروش ، ايرج ؛ شيرزادي ، فيض الله 1376
اصول حسابداري 1 (رش‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍داري‌‌) پيام نور(جايگزين)مقدم،عبدالكريم؛شفيع زاده،علي 1389

< قبلي نمايش صفحه 1 از 436 بعدي >

برو به صفحه : برو

  
ViewerStatistics

 
 


   یادآوری کلمه عبورViewerStatisticsتمامی حقوق این پورتال برای سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی محفوظ می باشد.
طراحی وب سایت ، طراحی پورتال و بهینه سازی سایت از شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق